Quyết định 190/QĐ-TTg

Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế" (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị loại II Hà Giang Vĩnh Phúc Huế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT "PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI II (LẦN THỨ 2) TẠI HÀ GIANG, VĨNH PHÚC VÀ THỪA THIÊN HUẾ" DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10551/BKHĐT-KTĐN ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển các đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế" (Dự án) do ADB viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế.

Cơ quan đầu mối của Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng kinh phí của Dự án: 1.000.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD).

3. Mục tiêu chính của Dự án: Hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

4. Kết quả đầu ra: Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư phát triển đô thị loại II tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế; xác định phạm vi công việc triển khai, thu xếp tài chính, kỹ thuật và các vấn đề đảm bảo về xã hội của Dự án vay vốn ADB.

5. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2014 - 02/2015.

6. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang và Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT(3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị loại II Hà Giang Vĩnh Phúc Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị loại II Hà Giang Vĩnh Phúc Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị loại II Hà Giang Vĩnh Phúc Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị loại II Hà Giang Vĩnh Phúc Huế

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực