Quyết định 1914/QĐ-UBND

Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1914/QĐ-UBND Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân tnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc S Công thương tại Tờ trình s 53/TTr-BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitỉnh Hưng Yên (Ban chỉ đạo 389 tnh Hưng Yên) gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Trưởng ban

Ông Nguyn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - thay ông Đặng Minh Ngọc.

2. Phó trưởng ban

- Ông Nguyễn Chí Công, Chhuy trưởng Bộ Chhuy quân sự tnh.

- Giám đốc S Công Thương - Phó Trưởng ban thường trực.

- Ông Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính - thay ông Lê Thế Tinh.

- Ông Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh,

3. Ủy viên

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Chánh Văn phòng UBND tnh.

- Ông Vũ Văn Thng, Phó Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Nguyn Văn Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Bùi Quang Chung, Phó Giám đốc Sy tế.

- Ông Nguyễn Đinh Xanh, Phó Cục trưởng Cục thuế tnh.

- Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - thay ông Bùi Văn Sỹ.

- Ông Phạm Ngọc Tho, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Bà Vũ Thị Lộc, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.

- Bà Nguyn Thị Thu Hoài, Phó Giám đc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - thay ông Bùi Minh Tiến.

- Ông Trần Tùng Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Trưởng Văn phòng Thường trực.

4. Mời tham gia ủy viên

- Ông Bùi Văn Nho, Phó Ch tch Thường trực Ủy ban Mặt trn tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Ông Đ Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Kim sát nhân dân tnh.

- Ông Nguyn Hoàng Linh, Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên.

Điều 2. Các quy định khác thực hiện tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hưng Yên.

Điu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tnh; Chtịch UBND các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: KT2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2016
Ngày hiệu lực05/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1914/QĐ-UBND Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1914/QĐ-UBND Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1914/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành05/09/2016
        Ngày hiệu lực05/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1914/QĐ-UBND Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hưng Yên 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1914/QĐ-UBND Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hưng Yên 2016

             • 05/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực