Quyết định 200/QĐ-UBND

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2016 về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 200/QĐ-UBND điều chỉnhquy hoạch 1 2000 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 9839/TTr-UBND ngày 16/12/2015 và Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 324/TTr-SXD ngày 29/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa với các nội dung sau:

Điều chỉnh cục bộ khu đất khoảng 1.855m2 tiếp giáp đường Hà Huy Giáp từ “đất công cộng - công trình giáo dục mầm non” sang “đất công cộng - công trình trụ sở cơ quan”.

Điều 2. Các vấn đề liên quan phát sinh khác từ việc điều chỉnh nêu trên là không đáng kể, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm làm rõ và cập nhật trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Các nội dung khác không liên quan vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (CNN);
- Lưu: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2016
Ngày hiệu lực19/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 200/QĐ-UBND điều chỉnhquy hoạch 1 2000 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 200/QĐ-UBND điều chỉnhquy hoạch 1 2000 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu200/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành19/01/2016
        Ngày hiệu lực19/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 200/QĐ-UBND điều chỉnhquy hoạch 1 2000 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/QĐ-UBND điều chỉnhquy hoạch 1 2000 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai 2016

            • 19/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực