Quyết định 2009/QĐ-UBND

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2009/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1235/TT-SGDĐT ngày 04/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh như sau:

1. Ngày tựu trường: 10/8/2015.

2. Ngày khai giảng: ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” - 05/9/2015.

3. Ngày kết thúc học kỳ II: 28/5/2016.

4. Ngày kết thúc năm học: 30/5/2016.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: vào ngày 06, 07 và 08/01/2016.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: trước ngày 10/6/2016.

7. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017: trước ngày 25/7/2016.

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:

1. Đối với cấp mầm non, học kỳ I từ ngày 31/8/2015 đến 10/01/2016 (18 tuần); học kỳ II từ ngày 11/01/2016 đến 21/5/2016 (19 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch).

2. Đối với cấp tiểu học, học kỳ I từ ngày 17/8/2015 đến 03/01/2016 (18 tuần, 01 tuần kiểm tra học kỳ I, 01 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 04/01/2016 đến 21/5/2016 (17 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

3. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ I từ ngày 17/8/2015 đến 03/01/2016 (19 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ I); học kỳ 2 từ ngày 04/01/2016 đến 28/5/2016 (18 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

4. Đối với giáo dục thường xuyên, học kỳ I từ ngày 17/8/2015 đến 03/01/2016 (18 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ 1, 1 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 04/01/2016 đến 21/5/2016 (17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

Điều 3. Thời gian nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác:

1. Nghỉ Tết âm lịch 14 ngày, từ ngày 01/02/2016 đến ngày 14/02/2016.

2. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

3. Tổng thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên là 02 tháng.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT Trần Thanh Đức;
- VPUB: PVP Đỗ Thị Hương Thu;
- Lưu: VT, VHXH (Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2009/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2009/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành10/08/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2009/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2009/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 Tiền Giang

           • 10/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực