Quyết định 2015/QĐ-UBND

Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 1641/SGD&ĐT-ĐKTCQG ngày 30 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 28 trường tiểu học có tên trong danh sách kèm theo đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 19 trường công nhận mức độ 1; 09 trường công nhận mức độ 2).

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hiệu trưởng các trường tiểu học có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu VT, VX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Trường

Huyện

Ghi chú

 

 

1.

Tiểu học Phong Minh

Lục Ngạn

Công nhận mới mức độ 1

 

2.

Tiểu học Đông Sơn

Yên Thế

Công nhận mới mức độ 1

 

3.

Tiểu học Cương Sơn

Lục Nam

Công nhận mới mức độ 1

 

4.

Tiểu học Bảo Sơn 2

Lục Nam

Công nhận mới mức độ 1

 

5.

Tiểu học Hợp Thịnh số 1

Hiệp Hòa

Công nhận mới mức độ 2

 

6.

Tiểu học Liên Sơn

Tân Yên

Công nhận mới mức độ 2

 

7.

Tiểu học Lê Lợi

TP Bắc Giang

Công nhận mới mức độ 2

 

8.

Tiểu học Tăng Tiến

Việt Yên

Công nhận mới mức độ 2

 

9.

Tiểu học Đồng Kỳ

Yên Thế

Công nhận mới mức độ 2

 

10.

Tiểu học Xuân Phú

Yên Dũng

Công nhận mới mức độ 2

 

11.

Tiểu học Giáp Sơn

Lục Ngạn

Công nhận mới mức độ 2

 

12.

Tiểu học Trù Hựu

Lục Ngạn

Công nhận mới mức độ 2

 

13.

Tiểu học Khám Lạng

Lục Nam

Công nhận lại mức độ 1

 

14.

Tiểu học Thái Sơn

Hiệp Hòa

Công nhận lại mức độ 1

 

15.

Tiểu học Danh Thắng

Hiệp Hòa

Công nhận lại mức độ 1

 

16.

Tiểu học TTr. Vôi

Lạng Giang

Công nhận lại mức độ 2

 

17.

Tiểu học Xương Lâm

Lạng Giang

Công nhận lại mức độ 1

 

18.

Tiểu học Tân Thanh

Lạng Giang

Công nhận lại mức độ 1

 

19.

Tiểu học Kiên Lao

Lục Ngạn

Công nhận lại mức độ 1

 

20.

Tiểu học Nghĩa Hồ

Lục Ngạn

Công nhận lại mức độ 1

 

21.

Tiểu học Nam Hồng

TP Bắc Giang

Công nhận lại mức độ 1

 

22.

Tiểu học Võ Thị Sáu

TP Bắc Giang

Công nhận lại mức độ 1

 

23.

Tiểu học Lão Hộ

Yên Dũng

Công nhận lại mức độ 1

 

24.

Tiểu học Đồng Phúc

Yên Dũng

Công nhận lại mức độ 1

 

25.

Tiểu học Tân Hiệp

Yên Thế

Công nhận lại mức độ 1

 

26.

Tiểu học Tam tiến

Yên Thế

Công nhận lại mức độ 1

 

27.

Tiểu học Hương Vỹ

Yên Thế

Công nhận lại mức độ 1

 

28.

Tiểu học Tam Hiệp

Yên Thế

Công nhận lại mức độ 1

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành30/12/2013
        Ngày hiệu lực30/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Giang

            • 30/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực