Quyết định 2023/QĐ-UBND

Quyết định 2023/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (nguồn vốn ngân sách tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2023/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 52/TTr-SKHĐT ngày 24/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí quyết toán để trả nợ cho các dự án hoàn thành (đã có quyết định phê duyệt quyết toán) từ nguồn vốn Cấp quyền sử dụng đất đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2016, với số tiền là 9.500 triệu đồng.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch vốn năm 2016 thanh toán cho dự án

Ghi chú

 

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Quyết định 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

 

 

 

 

 

Trả nợ các công trình quyết toán

 

 

9500

 

1

Đường BTXM trục chính vào Cụm công nghiệp Bình Dương

UBND huyện Phù Mỹ

3529/QĐ-STC-TCĐT ngày 03/11/2015

1000

 

2

Đập dâng Đập Quang

UBND huyện Phù Mỹ

3184/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Phù Mỹ

700

 

3

Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh (Đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn)

UBND huyện Phù Cát

1812/QĐ-STC-TCĐT ngày 02/6/2016

1.227

 

4

Đường bê tông giao thông nông thôn và cầu qua kênh N1 xã Hoài Thanh Tây

UBND huyện Hoài Nhơn

3988/QĐ-STC-TCĐT ngày 16/9/2015

700

 

5

Trường mầm non Họa My

UBND huyện Hoài Nhơn

2181/QĐ-STC-TCĐT ngày 15/7/2014

542

 

6

Trường THCS Cát Tài, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, nhà vệ sinh

UBND huyện Phù Cát

1810/QĐ-STC-TCĐT ngày 02/6/2016

881

 

7

Hệ thống nước sinh hoạt tự chảy Ân Hảo Tây

UBND huyện Hoài Ân

QĐ số 2605/QĐ-STC-TCĐT 17/8/2015

620

 

8

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 630 nối với đường tây Tỉnh

UBND huyện Hoài Ân

QĐ số 1342/QĐ-STC-TCĐT 16/4/2015

830

 

9

Bê tông kênh mương từ N21 - Cống Cây Bàng

UBND huyện Tuy Phước

3254/QĐ-STC-TCĐT, 12/10/2015

1.300

 

10

Sữa chữa đê Đá Han, xã Cát Tường

UBND huyện Phù Cát

1622/QĐ-STC-TCĐT, 23/5/2016

700

 

11

Kè thôn Kinh tế mới xã Canh Vinh

UBND huyện Vân Canh

1748/QĐ-STC-TCĐT, 10/6/2015

1000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực14/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2023/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2023/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành14/06/2016
        Ngày hiệu lực14/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2023/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2023/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất Bình Định 2016

            • 14/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực