Quyết định 2045/QĐ-UBND

Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM THÚ Y HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2011 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Thú y huyện Vân Hồ

Trạm Thú y huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộc Chi cục Thú y, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trạm Thú y huyện Vân Hồ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Giao Chi cục trưởng Chi cục Thú y căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Thú y huyện Vân Hồ đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban hành Quy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo của Trạm và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó.

2. Cơ cấu tổ chức của Trạm gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và các viên chức chuyên môn.

3. Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thú y; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2045/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2045/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực13/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2045/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2045/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực13/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Thú y Sơn La

           • 13/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực