Quyết định 2064/QĐ-UBND

Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2015 về Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÁC TRỤC ĐƯỜNG NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thiết kế mẫu “Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn” để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với những nội dung chính như sau:

1. Tên công trình

Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn.

2. Mục đích thiết kế

Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn bảo đảm chiếu sáng về đêm cho các tuyến đường, chất lượng chiếu sáng đạt tiêu chí nông thôn mới.

Thiết kế mẫu điện chiếu sáng cho các trục đường nông thôn bao gồm: giải pháp bố trí đèn, cáp cấp nguồn, điều khiển chiếu sáng, dự toán cho 01 km chiếu sáng.

3. Quy mô và phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

a) Phân loại đường

- Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn với đường cấp VI;

+ Tốc độ thiết kế 30 km/h;

+ Chiều rộng phân đường xe chạy: ≥ 3,5 m/làn xe;

+ Chiều rộng lề và lề gia cố: Đối với đồng bằng 2 x 1,5 m; đối với miền núi 2 x 1,25 m;

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng đồng bằng: 6,5 m;

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng miền núi: 6,0 m.

- Đường ngõ xóm với chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0 m.

b) Yêu cầu chiếu sáng

Theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn gồm: khu vực trung tâm, đường liên thôn, xóm phải đạt chỉ tiêu tối thiểu:

- Độ chói trung bình trên mặt đường: 0,2 - 0,4 Cd/m2;

- Độ rọi trung bình trên mặt đường: 5 - 8 lux.

c) Bảng liệt kê phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

Hạng mục

Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn

Đường ngõ xóm

Ghi chú

Mặt cắt đường

Lòng đường: 3,5 m

Lòng đường: 03 m

 

Cột điện cách mép đường

>1,2 m

>1,2 m

Giả định

Độ cao treo đèn

6,0 m

4,0 m

 

Độ vươn cần đèn

1,5 m

1,0 m

 

Cần đèn

Cần đèn chữ L vươn 1,5 m

Cần đèn chữ L vươn 1,0 m

 

Tay bắt cần đèn

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

Tùy theo loại cột lắp đặt

Bóng đèn

Đèn Super bóng Compack 85 W

Đèn Super bóng Compack 50 W

 

Cáp vặn xoắn nhôm cấp nguồn

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

 

Dây lên đèn

CVV 2 x 1,5

CVV 2 x 1,5

 

Phụ kiện treo cáp vặn xoắn LV/ABC-2 x 10 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Các cụm thiết trí treo cáp ABC1 ->ABC3

 

 

Kẹp đấu rẽ lên đèn

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16.

 

Tủ điện điều khiển chiếu sáng

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

 

4. Giá thành xây dựng

Giá thành xây dựng các công trình được xây dựng trên cơ sở định mức nguyên, vật liệu, đơn giá nhân công, máy thi công theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước dùng trong xây dựng cơ bản (Chi tiết giá thành theo hồ sơ thiết kế mẫu).

5. Phạm vi áp dụng

Thiết kế mẫu trên được áp dụng cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình được lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên phạm vi toàn tỉnh. Khuyến khích áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.

Điều 2. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo, gửi Thiết kế mẫu “Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn” và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương trên cơ sở tuân thủ theo đúng thiết kế mẫu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2064/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2064/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2064/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2064/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực