Quyết định 2068/QĐ-TTg

Quyết định 2068/QĐ-TTg năm 2017 về chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 2865/BXD-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là Dự án) từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan có liên quan:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện việc chuyn giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành;

b) Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật;

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác chuyển giao Dự án theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- UBTW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TT
ĐT các Vụ: PL, KTTH, TCCV, CN, NN, TKBT, TH, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2068/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2068/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2068/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2068/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2068/QĐ-TTg 2017 chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực