Quyết định 2125/QĐ-UBND

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung danh mục nghề được hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 3577/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 bổ sung 3577/QĐ-UBND nghề đào tạo hỗ trợ Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3577/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-LĐTBXH ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục nghề đào tạo được hỗ trợ theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. May giày da;

2. May dân dụng;

3. Sửa chữa máy may công nghiệp;

4. Kỹ thuật chế biến món ăn;

5. Kỹ thuật pha chế đồ uống;

6. Nghiệp vụ bàn;

7. Nghiệp vụ buồng;

8. Nghiệp vụ lễ tân.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quang Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, VX (Nguyên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 bổ sung 3577/QĐ-UBND nghề đào tạo hỗ trợ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 bổ sung 3577/QĐ-UBND nghề đào tạo hỗ trợ Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2125/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực13/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 bổ sung 3577/QĐ-UBND nghề đào tạo hỗ trợ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2125/QĐ-UBND 2017 bổ sung 3577/QĐ-UBND nghề đào tạo hỗ trợ Quảng Nam

            • 13/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực