Quyết định 2131/QĐ-UBND

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2016 công nhận chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng, chữa cháy do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2131/QĐ-UBND chợ kiểu mẫu đạt chuẩn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỢ KIỂU MẪU ĐẠT CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố tại Tờ trình số 1410/TTr-CSPCCC-HDPC ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 05 chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy năm 2016 bao gồm:

1. Chợ Đông, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo;

2. Chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

3. Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân;

4. Chợ Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh;

5. Chợ thị trấn An Lão, Thị trấn An Lão, huyện An Lão.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các phường: Quán Trữ; Dư Hàng Kênh; Đa Phúc, Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão, có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn theo tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố; Thủ trưng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có các chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: LĐ, YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2131/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2131/QĐ-UBND chợ kiểu mẫu đạt chuẩn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2131/QĐ-UBND chợ kiểu mẫu đạt chuẩn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2131/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành30/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2131/QĐ-UBND chợ kiểu mẫu đạt chuẩn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2131/QĐ-UBND chợ kiểu mẫu đạt chuẩn phòng chữa cháy Hải Phòng 2016

            • 30/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực