Quyết định 2176/QĐ-UBND

Quyết định 2176/QĐ-UBND năm 2017 công nhận thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là đô thị loại V

Nội dung toàn văn Quyết định 2176/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Vân Canh là đô thị loại V Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2176/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN VÂN CANH, HUYỆN VÂN CANH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 46/2002/NĐ-CP ngày 19/4/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Phù Mỹ, Vân Canh, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 779/SXD-PTĐT ngày 09/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định được thành lập theo Nghị định số 46/2002/NĐ-CP ngày 19/4/2002 của Chính phủ là đô thị loại V.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh; Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2176/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2176/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2017
Ngày hiệu lực19/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2176/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2176/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Vân Canh là đô thị loại V Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2176/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Vân Canh là đô thị loại V Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2176/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành19/06/2017
        Ngày hiệu lực19/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2176/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Vân Canh là đô thị loại V Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2176/QĐ-UBND 2017 công nhận thị trấn Vân Canh là đô thị loại V Bình Định

            • 19/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực