Quyết định 2178/QĐ-UBND

Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2178/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Bình Định 2015 2025 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị.định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 573/SKHĐT-KTN ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm các ông (Bà) có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ủy viên thường trực Hội đồng: ông Nguyễn Thành Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Ủy viên Hội đồng thẩm định:

- Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Võ Thanh Tín, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Minh Đoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch.

4. Thư ký Hội đồng thẩm định:

- Ông Trần Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Ủy viên phản biện:

- Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Ông Nguyễn Đình Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Du lịch, Y tế, Văn hóa và Thể thao; Khoa học và Công nghệ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2178/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2178/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực20/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2178/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2178/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Bình Định 2015 2025 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2178/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Bình Định 2015 2025 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2178/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành20/06/2017
        Ngày hiệu lực20/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2178/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Bình Định 2015 2025 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2178/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Bình Định 2015 2025 2030

            • 20/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực