Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2015/QĐ-UBND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 385/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên là dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công, được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn, thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:

1. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn TPCP do địa phương quản lý

Là các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 1/2 tổng mức tối đa của dự án nhóm C cùng lĩnh vực trở lên, cụ thể:

a) Dự án đầu tư xây dựng cầu, cảng sông; công nghiệp điện, xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

b) Dư án giao thông (trừ dự án cầu, cảng sông); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng.

c) Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

d) Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ dự án xây dựng khu nhà ở) có tổng mức đầu tư từ 22,5 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

2. Các dự án đầu tư toàn bộ bằng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ).

2.1. Đối với dự án đầu tư thuộc ngân sách tỉnh quản lý: Thực hiện như Khoản 1 Điều này.

2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện quản lý: Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do các huyện, thị xã, thành phố quản lý là dự án có tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên không phân biệt lĩnh vực đầu tư.

Điều 2. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh để lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2015/QĐ-UBND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành23/11/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 22/2015/QĐ-UBND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2015/QĐ-UBND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Điện Biên

            • 23/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực