Quyết định 2224/QĐ-UBND

Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2224/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Phú Thọ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ các Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014, số 1280/QĐ-UBND ngày 09/6/2014, số 1714/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ công văn số 2327-CV/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Phú Thọ về bổ sung quy hoạch của tuyến đường giao thông kết nối QL.32 và đường Hồ Chí Minh với QL.70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ công văn số 169/TT-HĐND ngày 08/9/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung tuyến đường giao thông kết nối QL.32 và đường Hồ Chí Minh với QL.70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tờ trình số 1567/SGTVT-KT ngày 01/9/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, như sau:

Bổ sung tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường là giai đoạn 2016 - 2020.

Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại các Quyết định: Số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011, số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014, số 1280/QĐ-UBND ngày 09/6/2014, số 1714/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2224/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Phú Thọ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2224/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Phú Thọ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2224/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2224/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Phú Thọ 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2224/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Phú Thọ 2015

            • 11/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực