Quyết định 2236/QĐ-UBND

Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016), như sau:

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

I. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất

1

Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn Bình Phước (Nhà máy thủy điện Đức Thành)

Xã Phước Cát 2

5,80

Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

Thửa 60, 61, 62, tờ bản đồ số 17

II. B sung kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý

1

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Đồng Nai Thượng

343,66

Đất đang trồng điều, lúa, cao su

Thuộc một phần các tiểu khu 422, 505, 506, 507, 423B, 508A

2

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Gia Viễn

346,37

Đất đang trồng tràm, điều

Thuộc một phần các tiểu khu 514

3

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Mỹ Lâm

1,32

Đất đang trồng lúa

Thuộc một phần các tiểu khu 534

4

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Nam Ninh

2,60

Đất đang trồng điều

Thuộc một phần các tiểu khu 530

5

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Phước Cát 2

147,07

Đất đang trồng điều

Thuộc một phần các tiểu khu 511, 512, 531, 532

6

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Tiên Hoàng

9,43

Đất đang trồng điều, tràm

Thuộc một phần các tiểu khu 515B, 516, 529

7

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp

Xã Tư Nghĩa

5,70

Đất đang trồng lúa, điều

Thuộc một phần các tiểu khu 553B

 

 

 

 

 

 

 

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Cát Tiên;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Cát Tiên;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2236/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2016
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2236/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành14/10/2016
       Ngày hiệu lực14/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2236/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên Lâm Đồng 2016

           • 14/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực