Quyết định 2256/QĐ-UBND

Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)

Nội dung toàn văn Quyết định 2256/QĐ-UBND bổ sung dự án đầu tư Vườn quốc gia Biduop Núi Bà Lâm Đồng 2006 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỜN QUỐC GIA BIDUOP - NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2006- 2015).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dn một s nội dung về thm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1379/TTr-SXD ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006 - 2015) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh vị trí xây dựng các tuyến đường nội bộ (kèm hệ thống thoát nước dọc tuyến); bãi xe; suối nhân tạo; nhà làm việc hạt kiểm lâm và trạm kiểm lâm Cổng Trời.

- Điều chỉnh kết cấu đường đi bộ.

- Thay đổi loại cây trồng.

b) Nội dung bổ sung:

- Chòi nghỉ chân (03 chòi), diện tích xây dựng 50,91m2; kết cấu móng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, vì kéo bằng thép, mái lợp ngói.

- Nhà vệ sinh (02 nhà), diện tích xây dựng 40,0m2; kết cấu móng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, vì kéo bằng thép, mái lợp ngói.

- Cầu cảnh quan, kết cấu bằng bê tông cốt thép dài 10m, bề rộng mặt cầu 01m.

- Cầu trên hồ, kết cấu bằng bê tông cốt thép dài 127,25m, bề rộng mặt cầu 01m.

- Cổng, hàng rào: cổng số 01 với cổng chính bằng inox rộng 7,7m, cao 1,8m và cổng phụ bằng thép hộp rộng 1,2m, cao 1,5m; cổng số 02 với cổng chính bằng thép rộng 5,2m, cao 1,7m và cổng phụ bằng thép hộp rộng 1,2m, cao 1,5m; hàng rào xếp bằng đá loka dài 230,67m, cao 1,2m, rộng 0,6m, hàng rào bằng dây thép gai dài 5.225m, cao 1,7m, trụ bằng bê tông cao 1,7m.

- Xây dựng kè đá chống sạt lở cho nhà công vụ; kết cấu đá chẻ, cao 2,45m.

- Lắp đặt hệ thống nước tưới tự động kiểu béc phun cho toàn bộ Khu trung tâm và xây dựng hệ thống tiêu nước tránh ngập úng trong mùa mưa.

c) Tổng mức đầu tư: 65.000 triệu đồng (không thay đổi), trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây lắp:

57.601 triệu đồng;

 

- Chi phí thiết bị:

811 triệu đồng;

 

- Chi phí QLDA;

928 triệu đồng;

 

- Chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác:

5.548 triệu đồng;

 

- Chi phí dự phòng:

112 triệu đồng.

 

d) Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2016.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NC, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2256/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2016
Ngày hiệu lực18/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2256/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2256/QĐ-UBND bổ sung dự án đầu tư Vườn quốc gia Biduop Núi Bà Lâm Đồng 2006 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2256/QĐ-UBND bổ sung dự án đầu tư Vườn quốc gia Biduop Núi Bà Lâm Đồng 2006 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2256/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành18/10/2016
        Ngày hiệu lực18/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2256/QĐ-UBND bổ sung dự án đầu tư Vườn quốc gia Biduop Núi Bà Lâm Đồng 2006 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2256/QĐ-UBND bổ sung dự án đầu tư Vườn quốc gia Biduop Núi Bà Lâm Đồng 2006 2015

            • 18/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực