Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2017 công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 230/QĐ-UBND công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 14/TTr-SNNPTNT ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nội dung như sau:

Tên tổ chức đề nghị công nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG SƠN.

Tên của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG SƠN KIÊN GIANG.

Địa chỉ: Ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Ngành nghề kinh doanh: Nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Số lượng cơ sở kinh doanh: 05.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON CORP.

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON CORPORATION.

- Địa chỉ: Tổ 6, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0773.751.792 - 0903.832.381 (Ông Lê Minh Tâm) - Fax: 077.3696 001

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Nuôi trồng thủy sản biển; nuôi tôm công nghiệp.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 1700547946, ngày cấp: 21/8/2007, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang.

2. CÔNG TY C PHN CH BIẾN THỦY SẢN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING JSC (TSS).

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY.

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: (84-77) 3 752 777 - 3704338. Fax: (84-77) 3 752 444;

- Đại diện doanh nghiệp: ông Nguyễn Công Tuất. Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản,...;

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701608687 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 11 năm 2011.

3. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRUNG SƠN - KIÊN GIANG

- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: (84-77) 3 616136 - 3704338. Fax: (84-77) 3 616138;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Nguyễn Xuân Hùng. Chức vụ: Giám đốc.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản,..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300954511-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 4 năm 2007.

4. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON AQUA HATCHERY CO. LTD

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON AQUATIC HATCHERY LIMITED COMPANY.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 6, ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Sđiện thoại: 0773.704.338 - 0903.832.381;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất giống thủy sản,..

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701983511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2014.

5. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAKAYAMA

- Tên viết tắt: NAKAYAMA HOLDINGS CO. LTD

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: NAKAYAMA HOLDINGS COMPANY LIMITED.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 6, ấp Bãi t, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0773.704.338 - 0903.832.381;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Bán buôn thực phẩm,...;

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701983511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương; Giám đốc các Doanh nghiệp có tên tại Điu 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT&TH Kiên Giang; Báo Kiên Giang;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, cvquoc (
01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực01/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 230/QĐ-UBND công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 230/QĐ-UBND công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực01/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 230/QĐ-UBND công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 230/QĐ-UBND công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang 2017

            • 25/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực