Quyết định 2501/QĐ-UBND

Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2501/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Xét đề nghị của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 27/BC-ĐLS ngày 12 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VI (họp từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 11 năm 2013) gồm các nội dung sau:

1. Kết quả bầu cử Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư được Đại hội thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2013.

2. Nghị quyết Đại hội Đoàn Luật sư được Đại hội thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ; Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2501/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2013
Ngày hiệu lực04/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2501/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2501/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành04/12/2013
        Ngày hiệu lực04/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2013 phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư Lâm Đồng

            • 04/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực