Quyết định 2677/QĐ-UBND

Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Nội dung toàn văn Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2677/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2408/TTr-SGD&ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Hương Sơ, thành phố Huế đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trường Mầm non Hương Sơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, GD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực10/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2677/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực10/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Mầm non Hương Sơ Thừa Thiên Huế

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực