Quyết định 2744/QĐ-UBND

Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lâm Hà, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lâm Hà Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2744/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lâm Hà (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 07/4/2016) như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

I. B sung kế hoạch giao đất, cho thuê đất

1

Trường tiểu học Đan Phượng 2 (thửa trích đo 01, tờ bản đồ số 22)

Xã Đan Phượng

0,71

Đất sản xuất nông nghiệp

2

Xây dựng, nâng cp, sa cha h cha nưc Đạ Tô Tôn (thuộc một phần thửa 170, 335, 336, tờ bản đồ số 22 và một phần thửa 23, trích đo 01, 02, tờ bản đồ số 28)

Xã Phúc Thọ

0,45

Đất sản xuất nông nghiệp

3

Nhà sinh hoạt cộng đng TDP Từ Liêm 3, Đông Anh 3, 4 (thửa 562, tờ bản đồ số 21; một phần thửa 54, tờ bản đồ số 26 và thửa 42, tờ bản đồ số 34)

TT. Nam Ban

0,17

Đất sản xuất nông nghiệp

4

Mở đường đi mới khi tích nước thủy điện Đồng Nai 2 (Thuộc một phần các tờ bản đồ số 68, 69, 70, 75, 76, 82, xã Liên Hà; tờ bản đồ trích đo số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xã Tân Thanh)

Xã Liên Hà, xã Tân Thanh

2,28

Đất sản xuất nông nghiệp

5

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Đa Huynh

TT. Đinh Văn

0,05

Đt sản xut nông nghiệp

6

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đa Nung B (Thửa 546, tờ bản đồ số 27)

Xã Đạ Đờn

0,18

Đất sản xuất nông nghiệp

7

Chợ và khu dân cư

Xã Phúc Thọ

2,53

Đt sản xut nông nghiệp

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

TT. Đinh Văn

0,89

Đất sản xuất nông nghiệp (trng lúa)

2

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Xã Tân Văn

0,40

Đt sản xut nông nghiệp (trồng lúa)

3

Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Xã Tân Hà

0,10

Đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa)

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Lâm Hà;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Lâm Hà;
- Lưu: VT, ĐC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2744/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lâm Hà Lâm Đồng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lâm Hà Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2744/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành13/12/2016
       Ngày hiệu lực13/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lâm Hà Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2744/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lâm Hà Lâm Đồng 2016

           • 13/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực