Quyết định 2753/QĐ-UBND

Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn ATANTT Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ" NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự";

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các nhà trường sau đây (11 nhà trường, có danh sách kèm theo) đạt cơ quan "An toàn về an ninh trật tự" năm 2013.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (viết tắt Ban chỉ đạo của tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCTG (2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
Ngô Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ" NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

2. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

4. Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

5. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

6. Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

7. Trường Cao đẳng Y tế Huế

8. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

9. Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế

10. Trường THPT chuyên Quốc Học Huế

11. Trường Trung học văn hóa nghệ thuật

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn ATANTT Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn ATANTT Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực18/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn ATANTT Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2013 công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn ATANTT Thừa Thiên Huế

            • 18/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực