Quyết định 2972/QĐ-BKHCN

Quyết định 2972/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2972/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2972/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 5 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6188-2-1 : 2008

IEC 60884-2-1 : 2006

Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy

2.

TCVN 7916-1 : 2008

IEC 60095-1 : 2006

Acquy khởi động loại chì - axit - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm

3.

TCVN 7916-2 : 2008

IEC 60095-2 : 1984

WITH AMENDMENT 1: 1991

AND AMENDMENT 2: 1993

Acquy khởi động loại chì - axit - Phần 2: Kích thước acquy, kích thước và đánh dấu đầu nối

4.

TCVN 6434-1 : 2008

IEC 60898-1 : 2003

Khí cụ điện - Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều

5.

TCVN 6480-1 : 2008

IEC 60669-1 : 2007

Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các hệ thống tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2972/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2972/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2972/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2972/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2972/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2972/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2972/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2972/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

            • 30/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực