Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giá ngày 01 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên bộ: Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 451/TTr-STC ngày 22 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô từ loại 2 đến loại 6:

- Đơn vị tính giá dịch vụ: Đồng/chuyến xe.

- Mức giá dịch vụ theo đơn giá: Đồng/ghế (đối với xe giường nằm quy đổi 01 giường nằm bằng 1,2 ghế).

- Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến tại bến xe ô tô loại 2, (việc xếp loại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải), cụ thể như sau:

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 100 km trở xuống, giá dịch vụ: 900 đồng/ghế.

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 101 km đến dưới 150 km, giá dịch vụ: 1.500 đồng/ghế.

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 151 km đến dưới 200 km, giá dịch vụ: 2.100 đồng/ghế.

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 201 km đến dưới 250 km, giá dịch vụ: 2.700 đồng/ghế.

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 251 Km đến 300 Km, giá dịch vụ: 3.300 đồng/ghế.

+ Xe chạy tuyến có cự ly từ 301 Km trở lên, giá dịch vụ: 4.800 đồng/ghế.

- Giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô từ loại 3 đến loại 6 tính như sau:

+ Bến xe loại 3 được tính bằng 95% bến loại 2;

+ Bến xe loại 4 được tính bằng 90% bến loại 2;

+ Bến xe loại 5 được tính bằng 85% bến loại 2;

+ Bến xe loại 6 được tính bằng 80% bến loại 2.

2. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các đơn vị khai thác bến xe ô tô căn cứ để thực hiện theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô nêu tại Điều 1, Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh; các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TH, Hà 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành30/08/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Sơn La

            • 30/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực