Quyết định 306/QĐ-BXD

Quyết định 306/QĐ-BXD giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 306/QĐ-BXD 2014 Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BXD ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 có tên dưới đây:

- Hệ thống thông tin cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Điều 2. Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ tổ chức triển khai lập và thực hiện dự án được nêu tại Điều 1, trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ TTTT;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 306/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu306/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 306/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 306/QĐ-BXD 2014 Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 306/QĐ-BXD 2014 Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu306/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 306/QĐ-BXD 2014 Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 306/QĐ-BXD 2014 Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin

            • 04/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực