Quyết định 3083/QĐ-UBND

Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 ÷ 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3083/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2014 ÷ 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 ÷ 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1822/TTr-SGTVT ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 ÷ 2020 và danh mục hỗ trợ xi măng các tuyến đường vào cụm công nghiệp, huyện Hoài Nhơn năm 2015, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kế hoạch điều chỉnh

 TT

Địa phương

Số CCN

Tổng chiều dài (km)

Lượng Ximăng hỗ trợ (Tấn)

Ghi chú

Đã phê duyệt

Điều chỉnh

01

An Lão

2

3,90

3,90

2.476,50

Giữ nguyên

02

An Nhơn

7

11,20

11,20

7.112,00

Giữ nguyên

03

Hoài Ân

2

1,70

1,70

1.079,50

Giữ nguyên

04

Hoài Nhơn

3

1,75

1,841

1.169,04

Điều chỉnh

05

Phù Mỹ

3

4,15

4,15

2.635,25

Giữ nguyên

06

Tây Sơn

5

5,50

5,50

3.492,50

Giữ nguyên

Tổng cộng

22

28,20

28,291

17.964,79

 

2. Danh mục hỗ trợ xi măng các tuyến đường vào cụm công nghiệp, huyện Hoài Nhơn năm 2015

TT

Danh mục công trình

Chiều dài (Km)

Lượng xi măng hỗ trợ (Tấn)

Quy mô

Bề mặt (m)

Chiều dày (m)

1

Đường vào Cụm công nghiệp Hoài Tân

0,500

317,50

7,0

0,25

2

Đường vào Cụm công nghiệp Bồng Sơn (Giai đoạn 2)

0,612

388,62

7,0

0,25

3

Đường vào Cụm công nghiệp Hoài Hảo

0,729

462,92

7,0

0,25

Tổng cộng

1,841

1.169,04

 

 

Điều 2.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2015; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- UBND huyện Hoài Nhơn bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua; chỉ đạo Chủ đầu tư đối với các công trình tại địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định trong công tác đầu tư xây dựng về huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng đường vào cụm công nghiệp.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3083/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp Bình Định 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3083/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp Bình Định 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3083/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành08/09/2015
       Ngày hiệu lực08/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3083/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp Bình Định 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3083/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp Bình Định 2015

           • 08/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực