Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN

Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN về Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRỌNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục Thú y; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Vũ Văn Tám (để chỉ đạo);
- UBND các t
nh/TP;
- Sở NN & PTNT các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TRỌNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BNN-CN ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH

Tập trung kiểm tra trọng điểm về thức ăn chăn nuôi (TĂCN) ở một số địa bàn, nhằm:

- Phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về chất lượng và an toàn đối với TĂCN;

- Tổng kết bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng TĂCN để chỉ đạo triển khai ra phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề chất lượng và an toàn của TĂCN.

2. Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng và an toàn TĂCN.

3. Kiểm tra chất lượng và an toàn đối với nguyên liệu và TĂCN thành phẩm, trong đó tập trung nhiều hơn đối với nhóm TĂCN bổ sung.

Chỉ tiêu kiểm tra:

- Với thức ăn đậm đặc và hỗn hợp hoàn chỉnh: ẩm độ; Protein thô; Lysine tng số; cát sạn và Aflatoxin.

- Với TĂCN bổ sung: ẩm độ; chỉ tiêu chính thể hiện bản chất và công dụng của sản phẩm công bố (ví dụ: bổ sung vitamin thì kiểm tra hàm lượng của vitamin); chất cấm (kiểm tra đại diện).

- Với nguyên liệu: ẩm độ; các chỉ số biểu thị chất lượng và an toàn tùy theo tính chất của từng loại nguyên liệu (chú ý hạn sử dụng).

III. ĐỊA BÀN VÀ ĐI TƯỢNG KIM TRA

1. Địa bàn kiểm tra: tập trung triển khai ở các tỉnh, TP có nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh TĂCN, nhất là các cơ sở vừa và nhỏ, các cơ sở chế biến phối trộn TĂCN bổ sung, cụ thể:

- Phía Bắc: TP Hà Nội; Hưng Yên và Thanh Hóa.

- Phía Nam: TP. Hồ Chí Minh; Đồng Nai và Vĩnh Long.

2. Đối tượng kiểm tra: là các cơ sở sản xuất, kinh doanh TĂCN, trong đó tập trung kiểm tra chủ yếu đối với cơ sở vừa hoặc nhỏ (công suất dưới 15.000 tấn/năm), các cơ sở sản xuất TĂCN bổ sung, các cơ sở xếp loại C, các cơ sở không có địa chỉ rõ ràng...

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai trong 3 tháng: từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2014, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Thời gian TH

1

Bộ có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh/TP thuộc địa bàn kiểm tra

Cục Chăn nuôi

05-10/7/2014

2

Xây dựng đề cương và hướng dẫn kế hoạch triển khai chung

Cục Chăn nuôi

15/7/2014

3

Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết của từng tnh, trình UBND tỉnh phê duyệt

Sở Nông nghiệp & PTNT

20-25/7/2014

4

Thành lập 02 đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra tại các địa phương

Cục Chăn nuôi

01 lần/tỉnh

5

Sơ kết đánh giá tại địa phương

Sở Nông nghiệp & PTNT

Trước 20/9/2014

6

Tổng kết đánh giá chung

Cục Chăn nuôi

30/9/2014

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

5.1. Ở Trung ương

- Chi cho hoạt động tổ chức triển khai, chỉ đạo thực tế và tổng kết đánh giá;

- Chi cho hoạt động lấy mẫu, phân tích kiểm tra chất lượng TĂCN.

- Nguồn kinh phí: từ nguồn phí, lệ phí lĩnh vực chăn nuôi và Dự án LIFSAP.

4.2. Ở các địa phương

- Chi cho hoạt động tổ chức triển khai, sơ kết đánh giá;

- Chi cho hoạt động lấy mẫu, phân tích kiểm tra chất lượng TĂCN.

- Nguồn kinh phí: từ ngân sách địa phương.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3112/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3112/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3112/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3112/QĐ-BNN-CN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành14/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi

            • 14/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực