Quyết định 3225/QĐ-UBND

Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3225/QĐ-UBND lập Ban Quản lý Cảng cá Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ - KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO TÀU CÁ TAM QUAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 368/TTr- UBND ngày 22/8/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 632/TTr-SNV ngày 08/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt.Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan với những nội dung chính như sau:

1. Tên gọi, vị trí, chức năng

a. Tên gọi: Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan tên gọi tắt là Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan).

b. Vị trí, chức năng: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Hoài Nhơn, hoạt động theo phương thức tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

c. Trụ sở đặt tại thôn Thiện Chánh I, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan thực hiện nhiệm vụ quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quản lý khai thác cơ sở hạ tầng; thực hiện các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động tránh trú bão cho tàu cá tại Khu neo đậu tránh trú bão.

3. Tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc

a. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Tổ Văn phòng; Tổ Điều độ.

b. Số lượng người làm việc: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn quyết định phê duyệt số lượng người làm việc hàng năm và thực hiện quản lý sử dụng người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định khác của pháp luật.

4. Cơ chế tài chính: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3225/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2016
Ngày hiệu lực12/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3225/QĐ-UBND lập Ban Quản lý Cảng cá Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3225/QĐ-UBND lập Ban Quản lý Cảng cá Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3225/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành12/09/2016
        Ngày hiệu lực12/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3225/QĐ-UBND lập Ban Quản lý Cảng cá Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3225/QĐ-UBND lập Ban Quản lý Cảng cá Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan Bình Định 2016

           • 12/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực