Quyết định 3318/QĐ-UBND

Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản

Nội dung toàn văn Quyết định 3318/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu giới thiệu Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TÀI LIỆU QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU TỈNH BÌNH ĐỊNH TẠI NHẬT BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 814/SKHĐT-TTXT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản, gồm các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tổ trưởng: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các thành viên:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- UBND thành phố Quy Nhơn;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ công tác

Phối hợp với Hội Hữu nghị Nhật Việt tại Sakai chuẩn bị nội dung, hình ảnh và xuất bản ấn phẩm quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai công tác xây dựng tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ công tác có trách nhiệm cung cấp nội dung và hình ảnh theo bố cục tài liệu đã được phê duyệt (có kèm theo), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, biên tập.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3318/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu giới thiệu Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3318/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu giới thiệu Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 3318/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu giới thiệu Bình Định 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3318/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu giới thiệu Bình Định 2016

             • 20/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực