Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2017 đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-UBND đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND Bến Tre 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2016/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2016/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 04 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tiêu đề Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre, như sau:

Đính chính nội dung “Đối tượng sử dụng dịch vụ trông giữ xe” thành “Mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông đỗ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Đính chính phần căn cứ ban hành của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá, dịch vụ sử dụng bến, bãi tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre, như sau:

“Tại căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015, bỏ cụm từ (viết hoa)”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông và Vận tải; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ các bãi trông xe công cộng, các cơ quan quản lý kho bãi tạm giữ phương tiện giao thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực06/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-UBND đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND Bến Tre 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 34/QĐ-UBND đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND Bến Tre 2017
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu34/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýCao Văn Trọng
     Ngày ban hành06/01/2017
     Ngày hiệu lực06/01/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-UBND đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND Bến Tre 2017

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-UBND đính chính Quyết định 63/2016/QĐ-UBND và 65/2016/QĐ-UBND Bến Tre 2017

        • 06/01/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/01/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực