Quyết định 365/QĐ-TTg

Quyết định 365/QĐ-TTg năm 2017 về kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 487/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017 và được áp dụng kể từ ngày 14/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 61/UBATGTQG ngày 10 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, gồm:

1. Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

3. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

4. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ủy viên Ủy ban, Thành viên Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Ban ATGT các tỉnh; TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, TCCV;
- Lưu: VT, CN (3b) pvc.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu365/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2017
Ngày hiệu lực24/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu365/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành24/03/2017
        Ngày hiệu lực24/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 365/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2017