Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2016 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Bửu Hòa và Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 378/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 1 2000 Bửu Hòa Tân Vạn Biên Hòa Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 PHƯỜNG BỬU HÒA VÀ PHƯỜNG TÂN VẠN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 9835/TTr-UBND ngày 16/12/2015 và Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 329/TTr-SXD ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Bửu Hòa và Tân Vạn, thành phố Biên Hòa với các nội dung sau:

Điều chỉnh phạm vi khoảng 21,8 ha có chức năng là khu dân cư phục vụ tái định cư sang các chức năng sau:

- Khoảng 2,2 ha: sang đất giao thông, bố trí đường chính khu vực - nối từ cầu Bửu Hòa vào Quốc lộ 1K.

- Khoảng 2,5 ha: sang Khu thương mại dịch vụ đô thị.

- Khoảng 17,1 ha: điều chỉnh tính chất từ Khu dân cư phục vụ tái định cư sang tính chất để kinh doanh và phục vụ tái định cư.

(Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trích vẽ phạm vi điều chỉnh đính kèm Tờ trình số 329/TTr-SXD ngày 31/12/2015 của Sở Xây dựng).

Điều 2. Phạm vi trên trước đây do Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư và đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 9/10/2007); UBND thành phố Biên Hòa lưu ý chỉ đạo việc tiếp nhận, kế thừa hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 nêu trên và rà soát điều chỉnh cho phù hợp.

Trong phạm vi 21,8ha nêu trên có phần diện tích đất công; trong quá trình lập quy hoạch chi tiết 1/500, UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm làm việc xác định cụ thể vị trí, diện tích đất ở tương đương với diện tích đất công nêu trên (sau khi trừ diện tích đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội) đbố trí tái định cư; và xác định cụ thể diện tích đất bố trí nhà ở xã hội trong phần kinh doanh theo quy định hiện hành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy định.

- Đối với các vấn đề liên quan phát sinh khác từ việc điều chỉnh nêu trên là không đáng kể, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm làm rõ và cập nhật trong quá trình triển khai các bước thủ tục tiếp theo của dự án sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt.

- Các nội dung khác không liên quan vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 và Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về việc duyệt phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (CNN);
- Lưu: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 378/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu378/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2016
Ngày hiệu lực02/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 378/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 378/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 1 2000 Bửu Hòa Tân Vạn Biên Hòa Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 378/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 1 2000 Bửu Hòa Tân Vạn Biên Hòa Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu378/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành02/02/2016
        Ngày hiệu lực02/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 378/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 1 2000 Bửu Hòa Tân Vạn Biên Hòa Đồng Nai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 378/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch 1 2000 Bửu Hòa Tân Vạn Biên Hòa Đồng Nai 2016

            • 02/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực