Quyết định 3873/QĐ-BKHCN

Quyết định 3873/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3873/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3873/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hưng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12346:2018
EN 16802:2016

Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICF-MS trao đổi anion

2.

TCVN 12347:2018

Thủy sản và sản phm thủy sản - Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng - quang phổ hấp thụ nguyên tử

3.

TCVN 12348:2018

Thực phẩm đã axit hóa - Xác định pH

4.

TCVN 12349:2018
EN 14164:2014

Thực phẩm - Xác định vitamin B6 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

5.

TCVN 5164:2018
EN 14122:2014

Thực phẩm - Xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

6.

TCVN 8276:2018
EN 12822:2014

Thực phm - Xác định vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng α-, β-,  γ- và δ-tocopherol

7.

TCVN 8975:2018
EN 14152:2014

Thực phẩm - Xác định vitamin B2 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3873/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3873/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3873/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3873/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3873/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3873/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3873/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3873/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm

            • 19/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực