Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 391/QĐ-UBND 2017 giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất Sơn Động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 412/TTr-TNMT ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Sơn Động, cụ thể như sau:

1. Dự án Đường tỉnh 293 kéo dài:

1.1. Giá đất nông nghiệp

1.1.1. Giá đất trồng lúa nước và cây hàng năm khác:

- Tại các xã Long Sơn, Thanh Luận: 50.000 đồng/m2 (năm mươi nghìn đồng/mét vuông).

- Tại thị trấn Thanh Sơn: 52.000 đồng/m2 (năm mươi hai nghìn đồng/mét vuông).

1.1.2. Giá đất trồng cây lâu năm:

- Xã các xã: Long Sơn, Thanh Luận: 42.000 đồng/m2 (bốn mươi hai nghìn đồng/mét vuông).

- Tại thị trấn Thanh Sơn: 48.000 đồng/m2 (bốn mươi tám nghìn đồng/mét vuông).

1.1.3. Giá đất rừng sản xuất:

- Tại các xã Long Sơn, Thanh Luận: 7.000 đồng/m2 (bẩy nghìn đồng/mét vuông).

- Tại thị trấn Thanh Sơn: 14.000 đồng/m2 (mười bốn nghìn đồng/mét vuông)

1.2. Giá đất ở:

1.2.1 .Tại thị trấn Thanh Sơn:

- Đoạn từ ngã tư thị trấn đi Thanh Luận đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Đăng: Vị trí 1 là: 1.100.000đ/m2 (một triệu, một trăm nghìn đồng/mét vuông).

- Đoạn từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Đăng đến ngầm Đồng Thanh: Vị trí 1 là: 900.000đ/m2 (chín trăm nghìn đồng/mét vuông).

- Các đoạn đường ngõ phố còn lại trong thị trấn. Vị trí 1 là: 300.000đ/m2 (ba trăm nghìn đồng/mét vuông).

1.2.2. Tại xã Thanh Luận

- Đoạn từ ngã ba trung tâm xã đến nhà các ông: Phạm Văn Đường, Vũ Văn Lâm, Ngô Văn Thiệu (theo tng tuyến đường): Vị trí 1: 400.000đ/m2 (bốn trăm nghìn đồng/mét vuông).

- Đoạn từ nhà ông Ngô Văn Thiệu đến khu trạm Đồng Rất: Vị trí 1 là: 350.000đ/m2 (ba trăm năm mươi nghìn đồng/mét vuông).

- Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đường đến giáp đất thị trấn Thanh Sơn: Vị trí 1 là: 350.000đ/m2 (ba trăm năm mươi nghìn đng/mét vuông).

1.2.3. Tại xã Long Sơn: Đoạn từ đường rẽ đi thôn Điệu đến chân đèo Hạ My: Vị trí 1 là: 500.000đ/m2 (năm trăm nghìn đng/mét vuông).

2. Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Động tại xã An Châu:

- Giá đất trồng lúa và cây hàng năm: 50.000 đồng/m2 (năm mươi nghìn đồng/mét vuông).

- Giá đất trồng cây lâu năm: 42.000 đồng/m2 (bn mươi hai nghìn đồng/mét vuông).

- Giá đất rừng sản xuất: 7.000 đồng/m2 (bẩy nghìn đng/mét vuông).

- Giá đất ở khu vực 3, vị trí 1 là: 280.000 đồng/m2 (hai trăm tám mươi nghìn đồng/mét vuông).

3. Dự án xây dựng khu dân cư tại khu 4, thị trấn An Châu:

Giá đất ở tính bồi thường: 5.000.000 đồng/m2 (năm triệu đồng/mét vuông).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sơn Động và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TN.Tháng;
Bản điện tử:
LĐVP, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 391/QĐ-UBND 2017 giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất Sơn Động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 391/QĐ-UBND 2017 giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất Sơn Động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu391/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 391/QĐ-UBND 2017 giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất Sơn Động Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 391/QĐ-UBND 2017 giá đất tính bồi thường khi thu hồi đất Sơn Động Bắc Giang

            • 11/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực