Quyết định 396/QĐ-UBND

Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 396/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch công nghiệp dệt may Bắc Giang 2015 2025 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÁT TRIN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT, MAY TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1699/2009/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 19/TTr-SCT ngày 21/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025, với nội dung chủ yếu sau:

1. Bsung 03 dự án vào Quy hoạch:

1.1. Dự án sản xuất túi siêu thị xuất khẩu:

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại HTVN.

- Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến sử dụng 1,2ha; Sản lượng: 18 triệu sản phẩm/năm; Vốn thực hiện: khoảng 21 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động: 49 năm; Tiến độ thực hiện: Dự án vào hoạt động tháng 10/2017.

1.2. Dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Hà Minh:

- Địa điểm thực hiện dự án: Xứ đồng Kẽm Tó, thôn Mỏ Thổ và thôn Kè, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần may Hà Minh

- Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến 6,8 ha; Sản lượng: 12 triệu sản phẩm/năm; Vốn thực hiện: khoảng 400 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động: 40 năm; Tiến độ thực hiện: Dự án vào hoạt động tháng 6/2016.

1.3. Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ dệt may Hà Yên:

- Địa điểm thực hiện dự án: xứ đồng Đìa Chia, thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ dệt may Hà Yên.

- Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến 4,2ha; Sản lượng: sản phẩm giặt 34 triệu sản phẩm và 500 tấn vải dệt kim/năm, may mẫu 1,2 triệu sản phẩm/năm; Vốn thực hiện: khoảng 228,365 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động: 40 năm; Tiến độ thực hiện: Dự án vào hoạt động tháng 12/2018.

2. Các nội dung khác của quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Tân Yên, Việt Yên và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.
Bản điện tử:
LĐVP, các phòng.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 396/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu396/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 396/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 396/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch công nghiệp dệt may Bắc Giang 2015 2025 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 396/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch công nghiệp dệt may Bắc Giang 2015 2025 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu396/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýDương Văn Thái
       Ngày ban hành23/03/2016
       Ngày hiệu lực23/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 396/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch công nghiệp dệt may Bắc Giang 2015 2025 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 396/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch công nghiệp dệt may Bắc Giang 2015 2025 2016

            • 23/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực