Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Điều 17 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 1731/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 411/QĐ-UBND điều chỉnh điều 17 phối hợp cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 17 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1731/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 45/TTr-SKHĐT ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 17 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

“…

1… quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy chế này của năm liền trước.

2… quy định tại điểm a, c, d khoản 2 Điều 16 Quy chế này.

3… quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế này.

4… quy định tại Điều 16 Quy chế này, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 411/QĐ-UBND điều chỉnh điều 17 phối hợp cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp Trà Vinh 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 411/QĐ-UBND điều chỉnh điều 17 phối hợp cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp Trà Vinh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu411/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành26/02/2016
       Ngày hiệu lực26/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 411/QĐ-UBND điều chỉnh điều 17 phối hợp cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp Trà Vinh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 411/QĐ-UBND điều chỉnh điều 17 phối hợp cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp Trà Vinh 2016

            • 26/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực