Quyết định 4111/QĐ-BKHCN

Quyết định 4111/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4111/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4111/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8242-3:2018

ISO 4306-3:2016

Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

2.

TCVN 12432-1:2018

ISO 9926-1:1990

Cần trục - Đào tạo người vận hành - Phần 1: Quy định chung

3.

TCVN 12432-3:2018

ISO 9926-3:2016

Cần trục - Đào tạo người vận hành - Phần 3: Cần trục tháp

4.

TCVN 12433:2018

ISO 15513:2000

Cần trục - Yêu cầu năng lực đối với người vận hành cần trục, người xếp dỡ tải, người báo hiệu và người đánh giá

5.

TCVN 12434:2018

ISO 16715:2014

Cần trục - Tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục

6.

TCVN 12435:2018

ISO 23814:2009

Cần trục - Yêu cầu năng lực đối với người kim định cần trục

7.

TCVN 12436:2018

ISO 23853:2018

Cần trục - Đào tạo người xếp dỡ tải và người báo hiệu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4111/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4111/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4111/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4111/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4111/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4111/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4111/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4111/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cần trục

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực