Quyết định 4142/QĐ-UBND

Quyết định 4142/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4142/QĐ-UBND phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4142/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN DANH MỤC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3968/TTr-SNN ngày 08/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông năm 2017, cụ thể như sau:

I. Tổng danh mục các mô hình thực hiện trong năm 2017: 16 mô hình:

Trong đó:

1. Mô hình mới (06 mô hình):

1.1. Lĩnh vực trồng trọt (02 mô hình):

1. Trồng măng tây thâm canh.

2. Trồng cây bơ cho đồng bào dân tộc các xã miền núi.

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi (02 mô hình):

1. Trồng thâm canh giống cỏ chất lượng cao Mombasa.

2. Nuôi vịt biển sinh sản thích ứng biến đổi khí hậu.

1.3. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi cá thát lát cườm trong lồng bè.

1.4. Lĩnh vực lâm nghiệp (01 mô hình):

1. Trồng cây giảo cổ lam.

2. Mô hình nhân rộng (02 mô hình):

2.1. Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình):

1. Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) trong sản xuất thâm canh cây lúa.

2.2. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp cá rô phi.

3. Mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (05 mô hình):

3.1. Lĩnh vực trồng trọt (02 mô hình):

1. Áp dụng cơ giới hóa khâu gieo hạt trong thâm canh lạc.

2. Ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi da xanh.

3.2. Lĩnh vực chăn nuôi (02 mô hình):

1. Quản lý dịch bệnh gia súc quy mô trang trại.

2. Cải tạo giống bò địa phương bằng phương pháp nhảy trực tiếp tại địa bàn miền núi.

3.3. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi cua xanh thương phẩm từ cua 1, cua 2.

4. Mô hình chuyển tiếp: Lĩnh vực lâm nghiệp (02 mô hình):

1. Trồng thâm canh cây gỗ lớn bằng giống keo lai nuôi cy mô (Chăm sóc năm 2).

2. Trồng cây thầu đâu cứt chuột (Chăm sóc năm 2).

5. Hỗ trợ chế phẩm sinh học Biorat phòng trừ chuột.

II. Về cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2017:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 414/QĐ-CTUBND ngày 07/3/2011 và Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4142/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2016
Ngày hiệu lực14/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4142/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4142/QĐ-UBND phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4142/QĐ-UBND phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4142/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành14/11/2016
        Ngày hiệu lực14/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 4142/QĐ-UBND phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 4142/QĐ-UBND phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2017 2016

             • 14/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực