Quyết định 439/QĐ-UBND

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2013 về giao xây dựng đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 439/QĐ-UBND 2013 đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chương trình tổng thể cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 22/03/2013 của UBNĐ tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Điện Biên năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 03 cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông, theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. UBND huyện Tủa Chùa.

2. UBND huyện Mường Nhé.

3 .UBND Thị xã Mường Lay.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện huyện Tủa Chùa, Mường Nhé và Thị xã Mường Lay có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành có liên quan xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị mình, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/7/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội Vụ, chủ tịch UBND các huyện Tủa Chùa, Mường Nhé và Thị xã Mường Lay, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu439/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 439/QĐ-UBND 2013 đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 439/QĐ-UBND 2013 đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu439/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 439/QĐ-UBND 2013 đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 439/QĐ-UBND 2013 đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Điện Biên

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực