Quyết định 467/QĐ-UBND

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 467/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 2000 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Phạm vi: Khoảng 2,17 ha từ chức năng đất công cộng - thể dục thể thao sang đất giáo dục - trường tiểu học)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 25/TTr-SXD ngày 25/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Long Bình giai đoạn 02 tại phạm vi khoảng 2,71 ha tại khu vực phía Tây của phường Long Bình (gần hầm chui Tam Hiệp) từ chức năng đất công cộng - thể dục thể thao sang đất giáo dục - trường tiểu học.

(Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trích vẽ phạm vi điều chỉnh do Sở Xây dựng thẩm định ngày 25/01/2017).

Điều 2. UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm theo dõi, cập nhật nội dung điều chỉnh nêu trên vào hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được duyệt, trong đó lưu ý cân đối bổ sung quỹ đất thể dục thể thao để đảm bảo phục vụ cho người dân đô thị tại khu vực.

Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Long Bình giai đoạn 02.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 467/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 2000 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 467/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 2000 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 467/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 2000 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 467/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 2000 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 2017

            • 17/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực