Quyết định 496/QĐ-CTN

Quyết định 496/QĐ-CTN năm 2018 về ký Hiệp định vay của Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" với Ngân hàng Phát triển Châu Á do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 496/QĐ-CTN 2018 ký Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VAY CỦA DỰ ÁN "HẠ TẦNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG, CAO BẰNG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN” VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 40/TTr-CP ngày 13/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý với kết quả đàm phán Hiệp định vay của Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á như Tờ trình của Chính phủ.

Điều 2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay và văn bản pháp lý có liên quan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc ủy quyền theo quy định.

Điều 3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn nợ công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
- NHNN Việt Nam;
- Chủ nhiệm VPCTN;
- PCN VPCTN Bùi Trường Giang;
- Vụ TCHC (Trung tâm CNTT);
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 496/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu496/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2018
Ngày hiệu lực27/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 496/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 496/QĐ-CTN 2018 ký Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 496/QĐ-CTN 2018 ký Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu496/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành27/03/2018
        Ngày hiệu lực27/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 496/QĐ-CTN 2018 ký Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 496/QĐ-CTN 2018 ký Hiệp định vay Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện Đông Bắc

             • 27/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực