Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2016/QĐ-UBND thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp khu kinh tế Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU TIỀN SỬ DỤNG HẠ TẦNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Công văn số 396/HĐND-KTNS ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Mức thu:

- Khu công nghiệp Nam Đông Hà: 20.000.000 đồng/ha/năm;

- Khu công nghiệp Quán Ngang: 10.000.000 đồng/ha/năm;

- Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo: 10.000.000 đồng/ha/năm.

2. Đối tượng thu: Nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Cơ quan thu: Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

4. Chế độ miễn, giảm: Nhà đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng hạ tầng trong thời gian triển khai xây dựng dự án theo cam kết được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Xử lý trường hợp Nhà đầu tư chậm triển khai dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích:

- Trường hợp quá thời hạn cam kết mà Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện mà không đúng với tiến độ đề ra trong dự án thì tăng thêm mức thu tối đa bằng 150% so với mức thu quy định tại Điểm 1, Điều 1;

- Đối với dự án sử dụng đất sai mục đích thì tăng thêm mức thu tối đa bằng 200% mức thu tại Điểm 1, Điều 1;

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế để đề xuất UBND tỉnh quyết định tăng thêm mức thu đối với từng dự án cụ thể.

6. Quản lý, sử dụng khoản thu:

- Toàn bộ số thu được nộp vào ngân sách nhà nước;

- Hàng năm, căn cứ vào số tiền thu được, Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị lập kế hoạch sử dụng kinh phí cho việc duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng và công tác vận hành trong các khu công nghiệp, khu kinh tế phù hợp với nội dung công việc trình Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, gửi Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp khu kinh tế Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2016/QĐ-UBND thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp khu kinh tế Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2016/QĐ-UBND thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp khu kinh tế Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2016/QĐ-UBND thu tiền sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp khu kinh tế Quảng Trị