Quyết định 542/QĐ-UBND

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 542/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định về phát triển và quản lý Chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/04/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 09/9/2016 về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 với nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch 04 chợ, quy mô hạng 3, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm:

- Chợ Song Khê, xã Song Khê; Chợ Thọ Xương, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang;

- Chợ dân sinh trong Dự án đầu tư Khu nhà ở công nhân KCN Đình Trám; Chợ My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên.

2. Đưa ra khỏi Quy hoạch 10 chợ gồm: Chợ Đông Loan, xã Lãng Sơn - huyện Yên Dũng. Chợ Đống, xã Quảng Minh; Chợ Thượng Lan, xã Thượng Lan - huyện Việt Yên; Chợ Cầu Xi, xã Ngọc Châu; Chợ Quất Du, xã Phúc Hòa - huyện Tân Yên. Chợ Cầu Tây, xã Nghĩa Hưng; Chợ Hương Lạc, xã Hương Lạc; Chợ Đại Lâm, xã Đại Lâm; Chợ Hương Sơn, xã Hương Sơn - huyện Lạng Giang. Chợ Đông Phú, xã Đông Phú - huyện Lục Nam.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/04/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh; Chủ tịch UBND huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, CNN.
Bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Đài PT-TH tỉnh;
- LĐVP, các phòng, TH-CB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực19/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 542/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 542/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu542/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành19/09/2016
        Ngày hiệu lực19/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 542/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 542/QĐ-UBND Quy hoạch mạng lưới chợ trung tâm thương mại siêu thị Bắc Giang 2016

            • 19/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực