Quyết định 542/QĐ-UBND

Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để xác định cước vận tải năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số: 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số: 341/TTr-SGTVT ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp loại đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để xác định cước vận tải năm 2015, theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số: 542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tên đường

Địa phận huyện

Từ Km.... đến Km.....

Chiều dài
(Km)

Loại 4
(Km)

Loại 5
(Km)

Loại 6
(ĐB xấu)
(Km)

Ghi chú

ĐT251

Ngân Sơn

Km0+00 - Km14+400

14,4

 

14,4

 

 

ĐT252

Ngân Sơn

Km0+00 - Km12 +300

12,3

 

12,3

 

 

ĐT252B

Ngân Sơn

Km0+00 - Km16+00

16,0

 

16,0

 

 

ĐT253

Ba Bể

Km0+00 - Km15 +700

15,7

 

 

15,7

 

ĐT254

Chợ Đồn - Ba Bể

Km35+00 - Km105+00

97,6

 

 

 

 

Đoạn 1

Km35+00 - Km67+900

 

 

32,9

 

 

Đoạn 2

Km67+900 - Km70+300

 

 

 

 

Trùng QL.3B

Đoạn 3

Km70+300 - Km105+00

 

 

34,7

 

 

ĐT254B

Chợ Đồn

Km0+00 - Km22+300

22,3

 

22,3

 

 

ĐT256

Chợ Mới - Na Rì

Km0+00 - Km63+100

63,1

 

63,1

 

 

ĐT257B

Chợ Đồn - Ba Bể

Km0+00 - Km53+560

53,56

 

53,56

 

 

ĐT258

Bạch Thông - Ba Bể

Km0+00 - Km49+700, trong đó:

49,7

 

 

 

 

- Km0+00 - Km43+00

43,0

43,0

 

 

 

- Km43+00 - Km49+700

6,7

 

6,7

 

 

ĐT258B

Ba Bể - Pác Nặm

Km0+00 - Km51+300 và tuyến nhánh Km0+00 - Km3+700; Trong đó:

65,785

 

 

 

 

* Tuyến chính Km0 -Km65+585:

65,585

 

 

 

 

- Km0+00 - Km6+00

6,0

 

6,0

 

 

- Km6+00 - Km29+300

14,3

 

 

23.3

 

Km29+300 - Km65+585

36,285

 

36,285

 

 

* Tuyến nhánh Km0 - Km0+200 (Đoạn qua cầu Tin Đồn)

0,2

 

0,2

 

 

ĐT259

 Bắc Kạn - Chợ Mới

Km0+00 - Km27+100

27,1

 

27,1

 

 

ĐT259B

 Chợ Mới - Chợ Đồn

Km0+00 - Km27+200

27,2

 

27,2

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2016
Ngày hiệu lực13/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu542/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành13/04/2016
        Ngày hiệu lực13/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải Bắc Kạn 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 542/QĐ-UBND về xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải Bắc Kạn 2016

            • 13/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực