Quyết định 57/2015/QĐ-UBND

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2015/QĐ-UBND giá thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 13/11/2014 về việc Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài Chính ngày 14/11/2014 về việc Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Thực hiện Công văn số 1585/HĐND-KTXH ngày 22/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Y tế, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm 5 dịch vụ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm niêm yết công khai bảng giá thu các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và tổ chức thu theo đúng quy định.

2. Khoản thu từ dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính được để lại toàn bộ cho đơn vị sử dụng.

3. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

BẢNG GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu (VNĐ)

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc )

 

1

Khám ban đầu

Lần khám/người

15.000

(Chỉ 01lần/người/quá trình điều trị)

2

Khám khởi liều điều trị

Lần khám/người

13.000

(Chỉ 01lần/người/quá trình điều trị)

3

Khám định kỳ

Lần khám/người

6.000

(01lần/tháng hoặc khám theo yêu cầu)

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

4

Tại cơ sở điều trị thay thế

Lần uống/người/ngày

5.000

 

5

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

Lần uống/người/ngày

4.000

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực08/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2015/QĐ-UBND giá thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2015/QĐ-UBND giá thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực08/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 57/2015/QĐ-UBND giá thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2015/QĐ-UBND giá thu dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Thuận

            • 29/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực