Quyết định 575/QĐ-UBND

Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-UBND giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện điểm dân cư Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN HTKT ĐIỂM DÂN CƯ THÔN THUYỀN, XÃ DĨNH TRÌ THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 510/TTr-TNMT ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, như sau:

- Giá đất ở tính bồi thường là: 8.000.000 đồng/m2 (vị trí 1, khu vực 1, đất ở nông thôn).

- Giá giao đất ở tái định cư tại dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Thuyền tại lô đất số 44, phân lô L03 là: 3.200.000 đồng/m2.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: PVPĐT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-UBND giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện điểm dân cư Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ-UBND giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện điểm dân cư Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành30/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-UBND giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện điểm dân cư Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-UBND giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện điểm dân cư Bắc Giang 2016

            • 30/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực