Quyết định 729/QĐ-UBND

Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2016 về giao nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 729/QĐ-UBND giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIỐNG GỐC VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 148/2007/TTLT/BTC-BNN&PTNT ngày 13/7/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 417/SNN-KHTC ngày 22/4/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

1. Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang

Địa chỉ: Lô số 5, đường Trần Quang Khải, khu Cống ngóc Bến xe, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang.

2. Cơ sở sản xuất heo giống cao sản - hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị được được giao nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm sản xuất và cung ng sản phẩm giống gốc vật nuôi đảm bảo chất lượng sản phm đúng tiêu chun kỹ thuật, theo đúng kế hoạch hợp đng đặt hàng và đúng với các quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập kế hoạch nhu cầu sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, dự toán kinh phí trợ cấp hàng năm cho các đơn vị nhận đặt hàng. Tổ chức kiểm tra việc sản xut và cung ứng sản phẩm giống gốc; đánh giá cht lượng đàn lợn giống gốc, sản phẩm cung ứng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ sản xut và cung ứng sản phẩm ging gc theo quy định tại Thông tư số 148/2007/TTLT/BTC-BNN&PTNT ngày 13/7/2007 ca liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và thanh quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang, Cơ sở sản xuất heo giống cao sản Nguyễn Văn Quý và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.Thăng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, KT, CNN, TKCT;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu729/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 729/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 729/QĐ-UBND giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 729/QĐ-UBND giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu729/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Văn Thái
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 729/QĐ-UBND giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 729/QĐ-UBND giao nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi Bắc Giang 2016

            • 17/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực