Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 điều chỉnh Chiến lược Phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản giai đoạn 2009-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB 2014 Phát triển Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế Chế biến lâm sản 2009-2020


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN GIAI ĐOẠN 2009-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 95/TTr-CNKT&CBLS ngày 08/4/2014 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Phát triển trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Chiến lược Phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản giai đoạn 2009-2020 (được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/4/2009) như sau:

Phát triển quy mô đào tạo dài hạn (mục 4.2):

- Đến năm 2015: Từ 3.000 - 3.500 HSSV.

- Đến năm 2020: Từ 4.000 - 4.500 HSSV.

Điều 2. Căn cứ nội dung điều chỉnh được phê duyệt, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản có trách nhiệm bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, địa phương để tổ chức thực hiện; xây dựng đề án chi tiết thực hiện các nội dung cụ thể trình Bộ xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 816/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu816/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực23/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 816/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB 2014 Phát triển Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế Chế biến lâm sản 2009-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB 2014 Phát triển Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế Chế biến lâm sản 2009-2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu816/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành23/04/2014
        Ngày hiệu lực23/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB 2014 Phát triển Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế Chế biến lâm sản 2009-2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB 2014 Phát triển Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế Chế biến lâm sản 2009-2020

            • 23/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực