Quyết định 816/QĐ-UBND

Quyết định 816/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 816/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Trị 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ny 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1304/TTr-CT ngày 17 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh là: 5.500 đồng/kg (Năm ngàn năm trăm đng/kg)

- Hình thức thu: Bng tin mặt

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục trưng Cục Thuế tnh, Thtrưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị , thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- T
T/HĐND tnh (B/c);
- Tổng cục thuế;
- Cục Qun lý giá - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NN, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đ
ức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 816/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu816/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 816/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 816/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Trị 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 816/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Trị 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu816/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 816/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Trị 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 816/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Quảng Trị 2017

            • 21/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực