Quyết định 819/QĐ-BTTTT

Quyết định 819/QĐ-BTTTT năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Ngh định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyn thông;

Căn cứ Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sn phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Nemko Canada Inc. - CA2040

Địa ch: 303 River Road, Ottawa, Ontario, K1V 1H2

(đã được Cục Tiêu chuẩn quản lý - Bộ Công nghiệp Canada chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân th các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 13/8/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, t chc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (
đb/c):
-
TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung
m Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CN
HQ (để t/h);
- L
ưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Nemko Canada Inc. - CA2040

Địa ch: 303 River Road, Ottawa, Ontario, K1V 1H2

Người liên lạc: Stuart Beck

Điện thoại: 613-737 9680

Email: stuart.beck@nemko.com

2. Phạm vi được tha nhận

TT

Tên sn phm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7317:2003

2

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - Gii hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

3

Thiết bị thông tin vô tuyến điện v tương thích điện t

QCVN 18:2014/BTTTT

4

Thiết bị đầu cuối kết ni vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự - Yêu cầu chung

QCVN 19:2010/BTTTT

5

Thiết bđầu cuối viễn thông - an toàn điện

QCVN 22:2010/BTTTT

6

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điu chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

7

Thiết bị vô tuyến cự ly ngn dải tần 9 MHz - 25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Xuân Công
        Ngày ban hành19/05/2016
        Ngày hiệu lực19/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

            • 19/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực